Waterleiding

Water wordt voor vele doeleinden gebruikt. Zo gebruiken we water om te drinken of om een brand mee te blussen. In beide gevallen is het van levensbelang!

Het is daarom belangrijk dat de watervoorziening betrouwbaar is en dat het water bovendien gezond is. Daarom moet de waterleiding aan strenge eisen voldoen. Onze waterleidinginstallaties worden aangelegd volgens de NEN1006 en voldoen aan de drinkwaterwet. Hierdoor hebt u warm of koud water wanneer u maar wilt en bent u er zeker van dat legionella niet kan ontstaan of zich kan verspreiden.

Wettelijk kader
De meeste installatievoorschriften volgen uit het bouwbesluit. Maar de eisen voor de waterleidinginstallaties staan vermeld in de drinkwaterwet
Hierdoor worden deze eisen een verplichting voor de eigenaren van drinkwaterinstallaties en zijn overtredingen van deze wet een economisch delict.

Zorgplicht en risicoanalyse
Afhankelijk van de functie van uw bedrijf of instelling bent u verplicht om een risicoanalyse te laten uitvoeren of draagt u een zorgplicht. Klik hier voor meer informatie. In beide gevallen zijn we u graag van dienst met een goed advies, een correcte analyse of een beheersplan.

Zie bij de projecten voorbeelden van projecten die wij voor de Bioplant van de Suiker Unie hebben uitgevoerd.

Brandblusintallaties

Waterinstallaties worden vaak ook gebruikt voor de voeding van  brandblusinstallaties. Dit kunt u doen door brandslanghaspels op het waterleidingnet aan te sluiten. Hierbij moet rekening gehouden worden met de benodigde werkdruk en de capaciteit van het leidingnet zodat in geval van nood de brandblussers goed functioneren. Omdat het leidingwater in de blusslang en de leidingen lange tijd stil staat, zijn er maatregelen nodig die de vorming en/of verspreiding van legionella tegengaan.

Op zoek naar advies of een offerte?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!